מתוך האתרChabadHebrew.ca
ב"ה

הפרשת חלה לשירלי בת שולמית חבר