Article.asp 

mezuza.jpgמצוות קביעת מזוזה

 

תפקידה של  המזוזה הוא להזכיר לנו על ייחודנו בתור יהודים ואת אמונתנו בבורא העולם. כמו כן המזוזה מסמלת גם את השגחתו ושמירתו של ה' על בתי ישראל והדרים בתוכם.

 

באם הנכם מעוניינים לרכוש מזוזה כשרה במחיר עלות, לבדוק מזוזה קיימת, לקבל שירות קביעת מזוזה על ידי רב מטעמינו, או לשאול כל שאלה בנושא צרו קשר עם משרדנו בטלפון: (905) 709-7770

 

מהי מצוות קביעת מזוזה?

 

כך ציווה אותנו ה': "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו, ט). לפיכך, המזוזה – יריעת קלף העשויה מעור בהמה טהורה עליה נכתבה בידי סופר סת"ם (ראשי תיבות: ס פרי ת ורה , תפילין, מ זוזות ) פרשת "שמע ישראל" – קבועה על מזוזה בצד הימני בפתח כל חדרי הבית היהודי.

 

בצידה האחורי של המזוזה כותב הסופר את השם ש-ד-י (אחד מכינוייו של הקדוש ברוך הוא) אשר בהם מרומזים גם המילים: ש ומר ד לתות י שראל .

 

בית בו קבועה מזוזה הינו בית הגאה לגלות את זהותו היהודית. אך בכך לא הסתיים הסיפור: המזוזה היא חפץ קדוש שחייב להיות תחת השגחה ואף לעבור בדיקה שלא נפגמה כשרותו.

פעמיים בשבע שנים, לוקחים אנו את המזוזה לבדיקה אצל סופר מומחה לוודא שהמזוזה עומדת בכשרותה.

הסופר בודק את האותיות המזוזה שלא נסדקו או נמחקו, ושהמזוזה עדיין עומדת בכשרותה. (יש המהדרים לבדוק בכל שנה או בעקבות אירועים מדאיגים בקרב בני הבית ).

 

הערנות שלנו בבדיקת המזוזה מאפשרת למזוזה לבצע את המוטל עליה: להביא קדושה וברכה, הגנה ושמירה לתוך ביתנו.

למידע נוסף הקליקו כאן.