שיעור  1 חלק א - הדרך לחיים של משמעות  מעודכן

Screenshot_2.png

 

שיעור  1 חלק ב - הדרך לחיים של משמעות  מעודכן

 

Screenshot_3.png

 

שיעור  1 חלק ג - הדרך לחיים של משמעות  מעודכן

Screenshot_4.png

 

 

 שיעור 2 - חלק א קשרים ומערכות יחסים   מעודכן   

Screenshot_2.png

 

  שיעור 2 - חלק ב קשרים ומערכות יחסים  מעודכן

Screenshot_3.png

 

שיעור 2 חלק ג  קשרים ומערכות יחסים   מעודכן

Screenshot_4.png 

 

 

שיעור 3 - הבית שלי     מעודכן

Screenshot_4.png

 

 

 

 

 שיעור 4 - עבודה מאהבה   מעודכן

Screenshot_5.png 

 

 

 

שיעור 5 - בעמק הצללים    מעודכן

Screenshot_7.png

 

  

  שיעור 6 - המקום בו שמים וארץ נפגשים  מעודכן   

Screenshot_8.png