ב '' ה


square pushka smaller 80x113.jpg

קופת צדקה 


round car pushka smaller 80x123.jpg

עיצוב חדש ומיוחד

לקופת צדקה לבית וגם לדרך...

מרכז חב"ד החל בהפצת קופת צדקה בעיצוב חדש ומיוחד.

קופה המיועדת להחזיק ברכב, וקופה המיועדת עבור הבית.

לקבלת קופה או לאיסוף קופה מלאה הקש כאן או חייג

 905.709.7770

 

מסורת הקופת צדקה

מצות הצדקה קיימת בעם היהודי מאז אברהם אבינו, היהודי הראשון,עליו נאמר בתורה, "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשת צדקה".

 קופת צדקה ונתינה לתוכה מדי יום ביומו, אף היא מסורת יהודית עתיקה ומפוארת.

הנתינה באמצעות קופת הצדקה מסייעת לנו לתת ביטוי יומיומי קבוע למידת הטוב והחסד הטבועה בכל יהודי.

תרומת כסף לצדקה בקופה יום יום, וכן בהזדמנויות מיוחדות כמו ביום שישי לפני הדלקת נרות השבת, בערבי חגים, ביום הולדת, לרגל שמחה משפחתית וכדומה – היא ביטוי הולם למחויבות שלנו לאחרים ומחדדת את התכונה היהודית הטבעית לתת ולהעניק.

קופת צדקהבבית היא גם סמל לבני הבית, ובמיוחד לילדים.היא נחשבת חפץ של קדושה ומזכירה לכל רואיה לא להיות אנוכיים ולחשוב על הזולת.

הרבי מליובאוויטש זצוק"ל הציע שלכל ילד וילדה יהיו קופת צדקה פרטית משלהם שתוצב דרך קבע בחדרם. זאת, בנוסף לקופה כללית בבית אותה רצוי לקבוע במיוחד בכותלי המטבח.

בהזדמנויות רבות עודד וחיזק הרבי את הנוהג להחזיק קופת צדקה בבית וכן להציב אותה בכנסים, שמחות וכדומה. בנוסף, הרבי המליץ להחזיק קופת צדקה, לצד ספרי קודש, במכונית וראה בזה כסגולה ושמירה בדרכים. ואכן, חברות תחבורה בארץ ובחו"ל אימצו את המלצתו של הרבי וקבעו קופות צדקה בכלי הרכב.

מתוך נאמנות להנחיות של הרבי, שמחים אנו להגיש לכם שתי קופות צדקה. אחת - מתאימה לבית ואחת - לרכב שעוצבה במיוחד למטרה זו כדי שניתן יהיה להציב אותה בקלות במתקן המיועד לכוס או פחית שתייה.

הבה נקוה כי בזכות מצות הצדקה נתברך כולנו, כדברי הפסוק "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם".