תוכניות טלוויזיה

"לחיות עם הזמן "

הרב ישראל לנדא

כפי ששודרה בערוץ הישראלי 

הכנס השלוחים - חלק א'


הכנס השלוחים חלק ב'

 


 
תפילה:

 

בתוכנית: 

1. הרב לנדא: שבת
2. הרב לנדא עם פרופ' גידי קורן

 

 

בתוכנית: 

1. הרב לנדא: ברכות - מה, למה, וכמה?

2. הרב לנדא עם פרופ' גידי קורן

חלק א'

בתוכנית:

1. הרב לנדא: ברכות - מה, למה, וכמה?

2. הרב לנדא עם פרופ' גידי קורן

חלק ב'

 

 

    "עשה לך פסח כהלכתו"

חלק א 

"עשה לך פסח כהלכתו"

חלק ב'