שיעור 1 - אומנות הנישואים להגנתם של נישואים   מעודכן

 

 

 

שיעור 2 - אומנות הנישואים - סודות מהחדר   מעודכן

 

שיעור 3 - אומנות הנישואים -האם בן הזוג שלי ישתנה -     מעודכן

 

שיעור 4 - אומנות הנישואים- להפוך למחצית טובה יותר-   מעודכן

 

 

שיעור 5 - אומנות הנישואים יעלה בהמשך